Testimi i bitumit është një proçes i pazëvendësueshëm në fushën e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve. Ai përfshin vlerësimin e vetive fizike dhe kimike të bitumit, një lëng viskoz ose formë gjysmë të ngurtë e hidrokarbureve, e cila shërben si një lidhës kryesor në përzierjet e asfaltit.

Objektivi kryesor i testimit të bitumit është të përcaktojë përshtatshmërinë e tij për ndërtimin e rrugëve dhe aplikacionet e tjera të bazuar në asfalt. Kjo përfshin vlerësimin e karakteristikave si viskoziteti, penetrimi, pika e zbutjes, duktiliteti dhe jetëgjatësia. Këto veti përcaktojnë performancën e bitumit nën kushte të ndryshme mjedisore dhe ngarkesa, duke ndihmuar kështu në sigurimin e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të strukturave rrugore.

Testimi i bitumit ofron disa përfitime. Së pari, ai ndihmon në përcaktimin e gradës së duhur të bitumit për aplikacione specifike, duke siguruar kështu performancën optimale të përzierjes së asfaltit. Së dyti, ai ndihmon në identifikimin e çështjeve të mundshme si çarjet në temperatura të ulëta, deformimet në temperatura të larta ose konsumit që mund të ndikojnë në jetëgjatësinë e rrugës. Së fundi, ai ndihmon në parashikimin dhe kuptimin e performancës afatgjatë të shtresës, që mund të çojë në kursime në termat e mirëmbajtjes dhe riparimeve.

Testimi i bitumit idealisht duhet të kryhet para se të përdoret në përzierjen e asfaltit, gjatë proçesit të prodhimit të tij, dhe gjithashtu kur arrin në vendin e ndërtimit. Kjo garanton që bitumi ka ruajtur vetitë e dëshiruara gjatë udhëtimit të tij nga rafineria në vendin e ndërtimit.

Më poshtë është lista e testeve më të zakonshme të bitumit që ne kryejmë për klientët tanë.

Të gjitha testet tona kryhen në përputhje me Standardin Europian ose ASTM:

  1. Receta asfalti: Përcaktojme mix-design për asfalte të ndryshme.
  2. Testi i penetrimit: Përcakton fortësinë ose butësinë e bitumit duke matur thellësinë në të cilën një gjilpërë standarde penetron atë.
  3. Testi i viskozitetit: Mat lëvizshmërinë e bitumit, e cila ndikon në aftësinë e tij për të mbuluar agregatet.
  4. Testi i pikës së zbutjes: Vendos temperaturën në të cilën bitumi zbutet, një tregues i performancës së tij nën temperatura të larta.
  5. Testi i duktilitetit: Vlerëson aftësinë e bitumit për të u zgjatur pa u thyer, e cila ndikon në rezistencën e tij ndaj çarjeve.
  6. Testi i solubilitetit: Përcakton pastërtinë e bitumit duke matur solubilitetin e tij në një tretës specifik.
  7. Testi i humbjes në kalcinimi: Mat peshën që bitumi humb gjatë ngrohjes, që mund të tregojë praninë e materies volatile.

Ju lutem na kontaktoni per detaje te metejshme