1. Këshilla për Testimin e Performancës për Betonin dhe Materialet përbërëse të tij
 2. Prodhimi i materialeve dhe specifikimeve të betonit
 3. Këshilla për të gjitha aspektet e Performancës së Betonit, bazuar në zhvillimet më të fundit në teknologji
 4. Këshilla për arritjen e Kërkesave të Performancës
 5. Përzgjedhja e materialeve
 6. Zhvillimi i Dizajnit të Përzierjes së Betonit
 7. Këshilla për teknikat e duhura të ndërtimit
 8. Monitorimi i faqes
 9. Karakteristikat e dobëta të betonit të freskët
 10. Beton me rezistencë të ulët / Dështimi për të përmbushur specifikimet e performancës
 11. Përkeqësimi dhe Dëmtimi i Betonit
 12. Dështimi në Shërbim

Si mund t'ju ndihmojmë?

Për të diskutuar se si ekipi ynë mund të ndihmojë biznesin tuaj të arrijë rezultate të vërteta